Usposabljanje za voditelje skupin staršev

Usposabljanje za voditelje skupin staršev

Od 26. do 28. septembra 2018 je v prostorih Art Centra, na Komenskega 9, v Ljubljani potekalo nadaljevanje Osnovnega usposabljanja Neverjetna leta za voditelje skupin staršev otrok 3 – 8 let, ki ga je vodila Kimberlee Shoecraft.
Izobraževanje je bilo v celoti zelo izkustveno zastavljeno. V četrtek je 24 udeležencev preko raznih iger vlog, možganskih neviht in diskusij pridobilo veščine, kako pripraviti in izvesti srečanja s starši določenih starostnih skupin otrok.

V petek pa je potekalo še dodatno usposabljanje za voditelje skupin staršev šoloobveznih otrok (8-12 let), katerega so se udeležili že usposobljeni voditelji treningov starševstva za starše otrok, starih od 3– 8 let.
Vzdušje je bilo ves čas izobraževanja zelo prijetno in sproščeno. Vodja izobraževanja je udeležence pritegnila s podajanjem vsebin na svojevrsten in zanimiv način, s sprotno interakcijo in z vzpodbudami k povratnim informacijam.

trije logoti

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: