Uspešno izpeljana zaključna projektna konferenca programa Neverjetna leta

V petek, 25. 10. 2019, je v prostorih Art centra na Komenskega 9 v Ljubljani potekala zaključna projektna konferenca programa Neverjetna leta.

Na konferenci sta dr. Mojca Marc in dr. Nina Ponikvar predstavili Analizo stroškov in koristi programa starševstva Neverjetna leta.  Za sodelovanje pri izvedbi konference se zahvaljujemo tudi generalni direktorici Direktorata za javno zdravje Mojci Gobec in dr. Jožici Maučec Zakotnik, ki je spregovorila o programih starševstva s stališča ciljev Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Prav tako pa se zahvaljujemo tudi Janji Batič, Denisu Mušiču, Nadji Prevolnik – vsi izvajalci treningov starševstva – ki so predstavili izsledke, strukturo in implementacijo programa Neverjetna leta. Ob koncu dogodka sta Mihaela Kovačič, šolska svetovalna delavka OŠ Kolezija in mag. Đulijana Juričič, ravnateljica OŠ Trnovo, spregovorili zbrani publiki, kaj programi Neverjetna leta prinašajo šolam.

Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem udeležencem konference, kot tudi vsem tistim, ki so v tem obdobju mnoge starše naučili novih starševskih veščin in jim na novo osvetlili pomen odnosov z njihovimi otroki.

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: