TRENINGI STARŠEVSTVA

OSVOJI VEŠČINE POZITIVNEGA STARŠEVSTVA

O treningih starševstva

Programi starševstva Neverjetna leta so namenjeni staršem otrok od 3. do 8. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok.

 

Programi  na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, izboljšuje učne dosežke ter omogoča varnejše in bolj zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

 

V programu starševstva se starši srečujejo v skupini z dvema usposobljenima moderatorjema. V skupini imajo priložnost, da v prijetnem, sodelovalnem vzdušju razvijajo nove strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok. Delo v skupini vključuje postavljanje individualnih ciljev, igre vlog, samorefleksijo, povratne informacije s strani moderatorjev in domače aktivnosti. Moderatorja predvajata učne posnetke, ki spodbujajo razpravo v skupini, izmenjavo idej in reševanje problemov. Starši na vsakem srečanju dobijo povzetek obravnavane teme, navodila za aktivnosti, ki jih vadijo doma z otrokom, in kratke zapiske z najpomembnejšimi točkami.

 

Programi starševstva potekajo v skupini desetih staršev enkrat tedensko po dve uri, 12-16 srečanj in so za starše brezplačni.

 

“Končno sva videla, da nimava samo midva težav, imeli so jih tudi vsi ostali straši na delavnicah in naši otroci so si bili tako podobni.” (vtisi staršev iz delavnic)

 

“Počasi začneš opažati spremembe pri otroku in si misliš, ne vem zakaj deluje, ampak deluje.” (vtisi staršev iz delavnic)

Vedenjske težave

Vedenjske motnje spadajo med najpogostejše težave otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja.

 

Pri predšolskih otrocih se največkrat kažejo kot nevodljivost, agresivnost, izbruhi jeze, kljubovalnost, v šolski dobi se temu vedenju pridružijo prestopanje dogovorjenih okvirov vedenja v razredu, težave v odnosu do avtoritet in vrstniško nasilje, v obdobju mladostništva pa kot vse resnejše kršitve družbenih norm in zakonov (kraje, zloraba alkohola, drog), vse do antisocialnega vedenja, izpada iz šole in vključevanja v prestopniške vrstniške skupine. Vedenjske težave v otroštvu pogosto vztrajajo v odraslost in zvišujejo tveganja za razvoj drugih duševnih motenj.

Učinkovitost programov Neverjetna leta pri preprečevanju vedenjskih težav

Raziskave potrjujejo, da je vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče preprečevati. Program Neverjetna leta je eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih. Raziskave kažejo, da so ti programi učinkoviti pri krepitvi veščin starševstva in vzgojnih veščin učiteljev, otrokove socialne in čustvene kompetentnosti, uravnavanju čustev, pripravljenosti na šolo in zmanjševanju vedenjske problematike. Vse to lahko pomeni tudi bolj prijetno družinsko življenje. Dokazano je, da programi izboljšujejo vedenje tudi do 80% otrok, katerih starši in učitelji so vključeni v program.

 

Otroci, ki niso deležni obravnave in pri katerih se vedenjske težave stopnjujejo, so kot odrasli izpostavljeni večjemu tveganju za nezaposlenost, težave v duševnem zdravju, odvisnosti, prezgodnje starševstvo, prestopništvo, zaporne kazni, nasilje v družini in krajšo življenjsko dobo.

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju brezplačnih treningov starševstva lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: