PROJEKTI

INFORMACIJE O PROJEKTIH

Program Neverjetna leta se je v Sloveniji začel izvajati leta 2015 s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 pa ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS.

Ministrstvo za zdravje RS (2019-2022)

Vsebina v pripravi.

Ministrstvo za zdravje RS (2017-2019)

Januar 2017 – november 2019

Naslov programa: Neverjetna leta

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

Skop v okviru razpisa: Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja

Področje v okviru sklopa 2: Programi krepitve duševnega zdravja

Skupna vrednost sofinanciranja: 329.746,40 EUR

Partnerji v projektu:

 • CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • VRTEC VELENJE
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE
 • ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
MMDDSZ

Vsebina v pripravi.

Projekt NFM Neverjetna leta (2015 – 2016)

Marec 2015 – oktober 2016

Naslov projekta: Treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok – duševno zdravje vsakemu otroku

Skrajšan naslov: Neverjetna leta – vsakemu otroku

Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014

Predmet razpisa v sklopu A: Pobude s področja javnega zdravja

Podpodročje: Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Skupna vrednost projekta: 577.606,38 EUR

Višina upravičenih stroškov: 548.726,06 EUR

Partnerji v projektu:

 • AMBULANTA ZA AVTIZEM NA PEDIATRIČNI KLINIKI LJUBLJANA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
 • CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE
ZAVODI IN USTANOVE

Program neverjetna leta se v obliki Treningov za starše izvaja v devetih partnerskih organizacijah v različnih slovenskih regijah. Konzorcij vključuje javne institucije s področja sociale, lokalnih skupnosti in zdravstva, ki vidijo program kot pomembno pomoč pri izvajanju svojega poslanstva pomoči staršem otrok s težavnim vedenjem. V njem smo združeni:

 • CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA,
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA,
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM,
 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI,
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI LJUBLJANA,
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA,
 • VRTEC VELENJE,
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE in
 • ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA.

Program vodenja razreda za učitelje pa se izvaja v partnerstvu z naslednjimi izobraževalnimi ustanovami:

 • OSNOVNA ŠOLA TRNOVO,
 • OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA,
 • OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA LJUBLJANA,
 • OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE,
 • OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE,

O PROGRAMIH

Neverjetna leta so dokazano učinkoviti programi za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. V obliki treningov za starše otrok, starih od tri do osem let, se trenutno izvaja v devetih enotah v različnih delih Slovenije. V obliki programa vodenja razreda za učitelje pa se izvaja v petih izobraževalnih ustanovah.

 

Treningi starševstva Neverjetna leta, ki so sicer široko dostopni staršem in učiteljem po številnih državah po svetu, dokazano zmanjšujejo vedenjske težave otrok, vzpodbujajo njihovo šolsko uspešnost in dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok in mladih.

 

Program Neverjetna leta (ang. Incredible Yeares) je sestavljen iz samostojnih, a hkrati dopolnjujočih se programov za starše, učitelje in otroke. Vsi trije temeljijo na enakih teoretičnih izhodiščih in so namenjeni zmanjševanju vedenjskih težav pri otrocih ter krepitvi njihovih socialnih veščin, samokontrole in čustvenega izražanja.

 

V Sloveniji se trenutno izvajajo Treningi starševstva za starše otrok, starih od tri do osem let, v fazi pilotnega uvajanja je tudi program za otroke, imenovan Dino šola. Prav tako pa se izvaja tudi program vodenja razreda za učitelje.

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju programov lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: