PROJEKTI

INFORMACIJE O PROJEKTIH

Program Neverjetna leta se je v Sloveniji začel izvajati leta 2015 s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 pa ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS.

Ministrstvo za zdravje RS (2019-2022)

November 2019 – november 2022

Naslov programa: Neverjetna leta

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

Sklop v okviru razpisa: Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja

Področje v okviru sklopa 2: Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja

Skupna vrednost programa: 322.768,08 EUR

Skupna vrednost sofinanciranja: 306.629,68 EUR

Partnerji v projektu:

 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
 • ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA
 • ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR
Ministrstvo za zdravje RS (2017-2019)

Januar 2017 – november 2019

Naslov programa: Neverjetna leta

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

Skop v okviru razpisa: Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja

Področje v okviru sklopa 2: Programi krepitve duševnega zdravja

Skupna vrednost sofinanciranja: 329.746,40 EUR

Partnerji v projektu:

 • CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • VRTEC VELENJE
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE
 • ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2018-2020

Naslov programa: Treningi starševstva “Neverjetna leta”

Razpis: Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v
letih 2018-2020

Skupna vrednost financiranja: 27.000,00 EUR

Izvajalec:

 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

 

2016-2017

Naslov programa: Treningi starševstva “Neverjetna leta”

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam v
letu 2016 in 2017

Skupna vrednost financiranja: 16.000,00 EUR

Izvajalec:

 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
Projekt NFM Neverjetna leta (2015 – 2016)

Marec 2015 – oktober 2016

Naslov projekta: Treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok – duševno zdravje vsakemu otroku

Skrajšan naslov: Neverjetna leta – vsakemu otroku

Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014

Predmet razpisa v sklopu A: Pobude s področja javnega zdravja

Podpodročje: Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Skupna vrednost projekta: 577.606,38 EUR

Skupna vrednost sofinanciranja: 548.726,06 EUR

Partnerji v projektu:

 • CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
 • CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE
 • SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV
 • UIT, ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY
ZAVODI IN USTANOVE

Program Neverjetna leta se projektno izvaja od leta 2015 dalje. Vključene so (bile) javne institucije s področja sociale, lokalnih skupnosti in
zdravstva, ki vidijo program kot pomembno pomoč pri izvajanju svojega poslanstva pomoči staršem otrok s težavnim vedenjem.

Dosedanji izvajalci programa:

 • CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA, ENOTA RADOVLJICA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA, ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ENOTA AJDOVŠČINA
 • CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR
 • VRTEC VELENJE
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE
 • ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
 • ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA
 • ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Program vodenja razreda za učitelje pa se izvaja v partnerstvu z naslednjimi izobraževalnimi ustanovami:

 • OSNOVNA ŠOLA TRNOVO
 • OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA
 • OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA LJUBLJANA
 • OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

O PROGRAMIH

Neverjetna leta so dokazano učinkoviti programi za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. V obliki treningov za starše otrok, starih od tri do osem let, se trenutno izvaja v devetih enotah v različnih delih Slovenije. V obliki programa vodenja razreda za učitelje pa se izvaja v petih izobraževalnih ustanovah.

 

Treningi starševstva Neverjetna leta, ki so sicer široko dostopni staršem in učiteljem po številnih državah po svetu, dokazano zmanjšujejo vedenjske težave otrok, vzpodbujajo njihovo šolsko uspešnost in dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok in mladih.

 

Program Neverjetna leta (ang. Incredible Yeares) je sestavljen iz samostojnih, a hkrati dopolnjujočih se programov za starše, učitelje in otroke. Vsi trije temeljijo na enakih teoretičnih izhodiščih in so namenjeni zmanjševanju vedenjskih težav pri otrocih ter krepitvi njihovih socialnih veščin, samokontrole in čustvenega izražanja.

 

V Sloveniji se trenutno izvajajo Treningi starševstva za starše otrok, starih od tri do osem let, v fazi pilotnega uvajanja je tudi program za otroke, imenovan Dino šola. Prav tako pa se izvaja tudi program vodenja razreda za učitelje.

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju programov lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: