NEVERJETNA LETA

PROGRAM VODENJE RAZREDA ZA UČITELJE, VZGOJITELJE IN DRUGE SVETOVALNE DELAVCE

Jeseni 2021 začenjamo z novimi skupinami delavnic Vodenje razreda za učitelje iz sklopa programov Neverjetna leta za učitelje, vzgojitelje in njihove pomočnike, šolske psihologe, druge strokovne delavce v šolskih svetovalnih službah, ravnatelje in njihove pomočnike. Program Vodenje razreda za učitelje je prvenstveno namenjen učiteljem prve triade v osnovni šoli. Učinkovitost programa pa so potrdili tudi vzgojitelji, učitelji predmetne stopnje in osnovnošolski svetovalni delavci.

Program temelji na podobnih izhodiščih kot program starševstva, le veščine, ki jih predstavlja, so usmerjene v delo s skupino otrok. Program poteka v skupini do 16 udeležencev (3-5 iz ene šole) v sodelujočem vzdušju, ki z dvema voditeljema skupine izmenjujejo dobre prakse in opazujejo posamezne veščine na posnetkih drugih učiteljev pri delu. Učitelji so spodbujeni, da posamezne veščine v času med delavnicami uvajajo in preizkusijo pri svojem delu in izkušnje delijo med seboj.

Program poteka v obliki šestih enodnevnih delavnic, enkrat mesečno (ali dveh poldnevnih mesečno), v skupnem obsegu 50 ur.

Program je usmerjen v pridobivanje praktičnih veščin, namenjenih spodbujanju sodelovanja otrok, gradnji njihove motivacije za učenje ter pridobivanju konkretnih znanj in orodij, kako sodelovati s starši.

V program se lahko vključijo šole, katerih ravnatelji popolnoma podpirajo odločitev o sodelovanju v programu. Potrebno je, da se v program hkrati vključijo vsaj trije učitelji, vzgojitelji  ali strokovni delavci iz posamezne šole.

NOVO Jeseni 2021 načrtujemo izobraževanje za nove izvajalce za program Vodenje razreda za učitelje.

Prijava v program vodenja razreda za učitelje

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju programov lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: