VODENJE RAZREDA ZA UČITELJE

PROGRAM VODENJA RAZREDA ZA UČITELJE, VZGOJITELJE IN DRUGE SVETOVALNE DELAVCE

Z letošnjim letom začenjamo s širšim izvajanjem programa Neverjetna leta tudi za učitelje in vzgojitelje. Vzpostavljenih je pet izobraževalnih centrov za izvajanje programa Vodenja razreda.

 

Program temelji na podobnih izhodiščih kot program starševstva, le veščine, ki jih predstavlja, so usmerjene v delo z večjo skupino otrok. Program poteka v skupini 12-15 članov v sodelujočem vzdušju, ki z dvema voditeljema skupine izmenjujejo mnenja in opazujejo posamezne veščine na posnetkih drugih učiteljev pri delu. Učitelji so vzpodbujeni, da posamezne veščine v času med delavnicami uvajajo in preizkusijo pri svojem delu in izkušnje delijo med seboj.

 

Program je namenjen učiteljem, njihovim pomočnikom, šolskim psihologom, drugim strokovnim delavcem v šolskih svetovalnih službah, ravnateljem in drugim.

 

Program poteka v obliki šestih enodnevnih delavnic, enkrat mesečno (ali dveh poldnevnih mesečno), v skupnem obsegu 50 ur.

 

Program je usmerjen v pridobivanje praktičnih veščin, namenjenih vzpodbujanju sodelovanja otrok, gradnje njihove motivacije za učenje ter pridobivanju konkretnih znanj in orodij, kako sodelovati s starši.

 

Prednost pri vključitvi v program bodo imele šole, katerih ravnatelji podpirajo odločitev o sodelovanju v programu. Željeno je, da se v program hkrati vključi vsaj 3-5 učiteljev in strokovnih delavcev s posamezne šole.

Prijava v program vodenja razreda za učitelje

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju programov lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: