Program za starše (šolskih) otrok, starih 8-12 let

Program je namenjen staršem (šolskih) otrok od približno 8. do 12. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok.

Program je namenjen staršem (šolskih) otrok od približno 8. do 12. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok.

Programi na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, izboljšuje učne dosežke ter omogoča varnejše in bolj zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

V programu starševstva se starši srečujejo v skupini z dvema usposobljenima moderatorjema. V skupini imajo priložnost, da v prijetnem, sodelovalnem vzdušju razvijajo nove strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok. Delo v skupini vključuje postavljanje individualnih ciljev, igre vlog, samorefleksijo, povratne informacije s strani moderatorjev in domače aktivnosti. Moderatorja predvajata učne posnetke, ki spodbujajo razpravo v skupini, izmenjavo idej in reševanje problemov. Starši na vsakem srečanju dobijo povzetek obravnavane teme, navodila za aktivnosti, ki jih vadijo doma z otrokom, in kratke zapiske z najpomembnejšimi točkami.

Programi starševstva potekajo v skupini 8-12 staršev enkrat tedensko po dve uri, 12-14 srečanj in so za starše brezplačni.

»Ko sva prišla v skupino, sem ugotovil, da je to srečevanje odlično: izmenjujemo si ideje, ki jih doma preizkusimo – in res je bolje.« Simona doda, da se je izboljšal tudi njun odnos: »Po treningih se zorni kot poenoti, ker poslušava iste stvari.«

Starša SIMONA in MATJAŽ

»Tu smo starši iz različnih okolij, različno izobraženi, ampak na koncu ugotoviš, da imamo vsi enake težave. In da pri tem nismo sami. To mi veliko pomeni, zato si rade volje vzamem dve uri na teden, da pridem sem.«

VTISI STARŠEV Z DELAVNIC

Izvajalski centri

Osrednjeslovenska regija

Ljubljana

Koroška

Ravne na Koroškem

Podravska

Maribor

Goriška

Ajdovščina

Gorenjska

Radovljica

Prijavite se v Program za starše (šolskih) otrok, starih 8-12 let

  Ime in priimek:

  Naslov prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj):

  Telefonska številka:

  E-pošta:

  Rojstni datum in starost otroka (zaradi katerega se prijavljate):

  Starost ostalih otrok v družini:

  Ste bili morda zaradi katerega od otrok že v stiku s strokovnimi službami na področju duševnega zdravja? S katerimi?

  Kje ste izvedeli za treninge starševstva?

  Bosta trening starševstva obiskovala oba starša (izberite eno izmed možnosti)?  Kratek opis problematike oziroma razlog za vključitev v skupino:

  Program bi rajši obiskoval/-a v:

  Program bi rajši obiskoval:

  Izberite enoto:

  Skupine bodo z namenom zagotavljanja čim višje kakovosti njihovega izvajanja posnete z video kamero. Posnetki bodo uporabljeni izključno v procesih supervizije. Uporaba posnetkov v kakršenkoli drug namen bo mogoča le ob pridobitvi predhodnega pisnega dovoljenja vseh udeležencev. Vsi osebni podatki, zbrani v poteku programa, bodo shranjeni pod identifikacijsko številko brez imena udeležencev in bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

  Z navedenim sem seznanjen/-a in s tem soglašam.

  Varnostna zanka: