Program za starše (predšolskih) otrok, starih 3-8 let

Program je namenjen staršem (predšolskih) otrok od približno 3. do 8. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok.

Program je namenjen staršem (predšolskih) otrok od približno 3. do 8. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok.

Programi na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, izboljšuje učne dosežke ter omogoča varnejše in bolj zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

V programu starševstva se starši srečujejo v skupini z dvema usposobljenima moderatorjema. V skupini imajo priložnost, da v prijetnem, sodelovalnem vzdušju razvijajo nove strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok. Delo v skupini vključuje postavljanje individualnih ciljev, igre vlog, samorefleksijo, povratne informacije s strani moderatorjev in domače aktivnosti. Moderatorja predvajata učne posnetke, ki spodbujajo razpravo v skupini, izmenjavo idej in reševanje problemov. Starši na vsakem srečanju dobijo povzetek obravnavane teme, navodila za aktivnosti, ki jih vadijo doma z otrokom, in kratke zapiske z najpomembnejšimi točkami.

Programi starševstva potekajo v skupini 8-12 staršev enkrat tedensko po dve uri, 14-16 srečanj in so za starše brezplačni.

»Eden najpomembnejših vidikov tega izobraževanja je podpora, ki jo občutiš v skupini. Z druženjem, diskusijami, teoretičnim ozadjem in praktičnimi nasveti sem se opolnomočila in počutila bolj samozavestno v razredu. Odnos z učenci se je izboljšal in lažje jih je motivirati. Postaneš pozoren na majhne stvari, deluješ preventivno in hkrati gradiš otrokovo samozavest, kar se zelo hitro opazi.«

Katarina Zagoršak, OŠ Martina Krpana, Ljubljana

Nadja Prevolnik: »Že na prvem srečanju je nekdo dejal, da bosta tako z ženo vsaj dve urici preživela skupaj, kakovostno. Brez otrok. Poleg tega je potem doma lažje postavljati pravila, vzgajati, saj oba vesta, za kaj gre.« Temu pritrjuje tudi druga voditeljica, Tanja Jazbec: »Zaželeno je, da sodelujeta oba, saj je potem možnost, da se bodo stvari izboljšale, večja.«

Voditeljici starševskih delavnic NADJA PREVOLNIK in TANJA JAZBEC

Izvajalski centri

Osrednjeslovenska regija

Domžale

Ljubljana

 • Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, UKC
  neverjetna.leta@kclj.si, 01 522 43 93
 • JZ Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani
  neverjetnaleta@malaulica.si, 01 306 27 00
 • OŠ Kolezija
 • SCOMS Ljubljana
  V treninge vključujejo samo starše otrok, ki so pri njih v obravnavi.

Savinjska

Celje

Slovenske Konjice

Velenje

Koroška

Ravne na Koroškem

Podravska

Maribor

Pomurska

Murska Sobota

JV Slovenija

Kočevje

Primorsko-notranjska

Postojna

Goriška

Ajdovščina

Nova Gorica

Gorenjska

Radovljica

Obalno-kraška

Piran

 • ZD Piran, CDZOM

Zasavska

Trbovlje

 • ZD Trbovlje, CDZOM

Posavska

Sevnica

Prijavite se v Program za starše (predšolskih) otrok, starih 3-8 let

  Ime in priimek:

  Naslov prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj):

  Telefonska številka:

  E-pošta:

  Rojstni datum in starost otroka (zaradi katerega se prijavljate):

  Starost ostalih otrok v družini:

  Ste bili morda zaradi katerega od otrok že v stiku s strokovnimi službami na področju duševnega zdravja? S katerimi?

  Kje ste izvedeli za treninge starševstva?

  Bosta trening starševstva obiskovala oba starša (izberite eno izmed možnosti)?  Kratek opis problematike oziroma razlog za vključitev v skupino:

  Program bi rajši obiskoval/-a v:

  Varstvo za otroka/-e med obiskovanjem skupine (izberite eno izmed možnosti):  Izberite enoto:

  Skupine bodo z namenom zagotavljanja čim višje kakovosti njihovega izvajanja posnete z video kamero. Posnetki bodo uporabljeni izključno v procesih supervizije. Uporaba posnetkov v kakršenkoli drug namen bo mogoča le ob pridobitvi predhodnega pisnega dovoljenja vseh udeležencev. Vsi osebni podatki, zbrani v poteku programa, bodo shranjeni pod identifikacijsko številko brez imena udeležencev in bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

  Z navedenim sem seznanjen/-a in s tem soglašam.

  Varnostna zanka: