Program Vodenje razreda za učitelje (VRU)

Program je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem v šolskem ali vrtčevskem okolju. Temelji na podobnih izhodiščih kot program starševstva, le da so veščine usmerjene v delo s skupino otrok. V program se lahko vključijo šole, katerih ravnatelji polno podpirajo odločitev o sodelovanju v programu.

Program je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in svetovalnim delavcem v šolskem ali vrtčevskem okolju.

Temelji na podobnih izhodiščih kot programi starševstva, le da so veščine, ki jih predstavlja, usmerjene v delo s skupino otrok. Usmerjen je v pridobivanje praktičnih veščin, namenjenih spodbujanju sodelovanja otrok, gradnji njihove motivacije za učenje ter pridobivanju konkretnih znanj in orodij, kako sodelovati s starši.

Program poteka v obliki šestih enodnevnih delavnic, enkrat mesečno (ali dveh poldnevnih mesečno), v skupnem obsegu 48 ur. Delavnice potekajo v skupini do 16 udeležencev (3-5 iz ene šole) v sodelujočem vzdušju, ki z dvema voditeljema skupine izmenjujejo dobre prakse in opazujejo posamezne veščine na posnetkih drugih učiteljev pri delu. Učitelji so spodbujeni, da posamezne veščine v času med delavnicami uvajajo in preizkusijo pri svojem delu in izkušnje delijo med seboj.

V program se lahko vključijo šole, katerih ravnatelji polno podpirajo odločitev o sodelovanju v programu. Pomembno je, da se v program hkrati vključijo vsaj trije učitelji, vzgojitelji ali strokovni delavci iz posamezne šole ali vrtca.

»Eden najpomembnejših vidikov tega izobraževanja je podpora, ki jo občutiš v skupini. Z druženjem, diskusijami, teoretičnim ozadjem in praktičnimi nasveti sem se opolnomočila in počutila bolj samozavestno v razredu. Odnos z učenci se je izboljšal in lažje jih je motivirati. Postaneš pozoren na majhne stvari, deluješ preventivno in hkrati gradiš otrokovo samozavest, kar se zelo hitro opazi.«

Katarina Zagoršak, OŠ Martina Krpana, Ljubljana

»Voditelja sva se v prvo delavnico podala z nekoliko mešanimi občutki, saj nisva vedela, kakšne bodo reakcije učiteljev, koliko so pripravljeni aktivno sodelovati in biti zgovorni med nepoznanimi ljudmi. Izkazalo se je, da so bili najini strahovi povsem odveč. Učitelji so motivirani za vsebine, ki so življenjske, jim pomagajo pri vsakdanjem delu s težavnimi učenci. Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju. Najpomembnejše ugotovitve udeležencev so bile, da se vsi učitelji srečujemo s podobnimi dilemami, da pri tem nismo sami. Veliko so jim pomenile tudi izkušnje iz prakse, ki so jih podelili v diskusijah. Vsi so aktivno sodelovali pri iskanju rešitev in novih idej. Udeleženci pravijo, da se veselijo naslednjih srečanj.«

Deja Božič in Blaž Dolinšek, OŠ Šalek, Velenje

Izobraževalni centri

Osrednjeslovenska regija

Ljubljana

 • OŠ Trnovo
 • OŠ Kolezija
 • OŠ Martina Krpana
 • Vrtec Ledina

Logatec

 • OŠ Tabor Logatec

Preserje

 • OŠ Preserje

Podravska

Maribor

 • OŠ Draga Kobala Maribor

Savinjska

Rimske Toplice

 • OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Velenje

 • OŠ Šalek Velenje

Koroška

Slovenj Gradec

 • Druga OŠ Slovenj Gradec

Goriška

Idrija

 • OŠ Idrija

Prijavite se v program Vodenje razreda za učitelje (VRU)

  Naziv šole ali vrtca:

  Ime in priimek ravnatelja:

  Ime, priimek, delovno mesto učitelja, vzgojitelja ali svetovalnega delavca iz vaše ustanove (npr. 1.r., vzgojitelj 4-5 let, ŠSS, DSP), elektronski naslov in telefonska številka strokovnih delavcev, ki se prijavljajo v program, vsako osebo vpišite v novo vrstico:

  Telefonska številka kontaktne osebe:

  Elektronski naslov kontaktne osebe:

  Kje ste izvedeli za usposabljanje Vodenje razreda za učitelje?

  Zakaj ste se odločili za sodelovanje?

  Želite sporočiti še kaj:

  Skupine bodo z namenom zagotavljanja čim višje kakovosti njihovega izvajanja posnete z video kamero. Posnetki bodo uporabljeni izključno v procesih supervizije. Uporaba posnetkov v kakršenkoli drug namen bo mogoča le ob pridobitvi predhodnega pisnega dovoljenja vseh udeležencev. Vsi osebni podatki, zbrani v poteku programa, bodo shranjeni pod identifikacijsko številko brez imena udeležencev in bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

  Z navedenim sem seznanjen/a in s tem soglašam.

  Varnostna zanka: