Program Moj neverjetni dojenček (0-1 leto)

Program Moj neverjetni dojenček (»Incredible babies«) temelji na znanstvenih raziskavah s področja zgodnjega psihofizičnega razvoja otroka in je namenjen razumevanju dojenčkovega telesnega, psihičnega, socialnega, čustvenega in jezikovnega razvoja.

Čeprav je program visoko strukturiran, temelji na kolaborativnem pristopu – starše opolnomoči pri odkrivanju njihovega lastnega znanja o tem, kako z dojenčkom ravnati. Starše
uči ustreznih odzivov in vzgojnih pristopov, ki kar najbolje podprejo vsa navedena področja dojenlkovega razvoja in mu omogočijo, da se razvija v podpornem in naklonjenem okolju, ki v polnosti podpira otrokov razvojni potencial.

Na srečanjih, ki jih vodita posebej za to usposobljena voditelja, se starši urijo v prepoznavanju dojenčkovih potreb in spoznavajo načine, kako dojenčku z igro omogočiti čustveni, socialni, jezikovni, gibalni in intelektualni razvoj. Učijo se, kako dojenčku pomagati, da se bo počutil varno in ljubljeno. Z ogledom kratkih videoposnetkov, ki prikazujejo realne situacije staršev s svojimi otroki, starši črpajo izhodišča za nadaljnje pogovore. Vse veščine bodo starši v skupini preizkusili in jih povadili v družbi drugih staršev. Med preizkušanjem določenih vaj za razvoj grobe motorike in finomotoričnih spretnosti se bodo starši z dojenčki igrali, jim peli in izvajali ‘bibarije’. Vsak teden dobijo starši za domače delo list s tedenskimi aktivnostmi, da jih preizkusijo med posameznimi srečanji.

Program traja 12 tednov, 2 uri na posamezno srečanje, in je namenjen 10-12 staršem z dojenčki, ki so ob začetku treninga stari do 4 mesece oz. je njihova korigirana starost okrog 4 mesece.

Program Moj neverjetni dojenček podpira starše pri razvijanju sledečih veščin:

»Lahko mu rečem: Super si, ker tako umirjeno ješ ali ker lepo ješ. Hvala, ker si pomagal pospraviti mizo, zato smo hitreje končali in zdaj imam deset minut časa, samo zate.«

SIMONA, o pohvalah

»Ko sva prišla v skupino, sem ugotovil, da je to srečevanje odlično: izmenjujemo si ideje, ki jih doma preizkusimo – in res je bolje.« Simona doda, da se je izboljšal tudi njun odnos: »Po treningih se zorni kot poenoti, ker poslušava iste stvari.«

Starša SIMONA in MATJAŽ

Izvajalski centri

Osrednjeslovenska regija

Domžale

Ljubljana

Medvode

Goriška

Ajdovščina

Prijava

Zaradi priporočene starosti dojenčka, vključenega v program, vzpostavitev čakalnih vrst žal ni mogoča. Prijave zbirajo posamezni izvajalski centri preko voditeljev, ki oblikujejo skupino in določijo termin izvajanja. Prednost pri prijavi imajo družine z več izzivi.