DINO ŠOLA

PROGRAM ZA OTROKE

Program, namenjen otrokom, temelji na istih teoretičnih izhodiščih kot program za starše, poudarek pa je zlasti na čustvenem opismenjevanju otrok, na povečanju njihove sposobnosti za reševanje problemov in krepitvi socialnih veščin.

 

Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine v Ljubljani je zaenkrat edini izvajalec Dino programa v Sloveniji.

 

Otroci, stari od 3 do 8 let, se s pomočjo dveh voditeljic učijo prepoznavanja svojih čustev in reševanja težav. Program kot izredno učinkovit prepoznavajo tako starši kot strokovni delavci, učitelji in vzgojitelji otrok, ki so v program vključeni. Izvajalke Dino programa pogosto svetujejo, usmerjajo in mentorirajo strokovne delavce, ki se v šoli ali vrtcu ukvarjajo z vzgojno zahtevnejšimi otroki, ki obiskujejo Dino šolo.

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju programov lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: