DINO ŠOLA

PROGRAM ZA OTROKE

Dino šola je eden izmed programov v sklopu Neverjetna leta, namenjen majhni skupini otrok (6) v starosti 4-8 let, šola traja 18-20 tednov. Program je tako kot Treningi starševstva visoko strukturiran in temelji na prosti in vodeni igri, krepitvi čustvenega, socialnega in kognitivnega razvoja otrok ter preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav otrok. Z uporabo lutk moderatorka implementira vsebine v pogovor in skrbi za bolj sproščeno in odprto komunikacijo ter lažje vživljanje v probleme drugih. Program krepi občutek empatije, prepoznavanje lastnih čustev in čustev drugih ter (primerne) načine izkazovanja in obvladovanja čustev.

 

Otroci se v Dino šoli učijo:

– razumevanja in upoštevanja pravil,

– razumevanja lastnih čustev in zmožnost empatije,

– učinkovitega reševanja problemov,

– obvladovanja jeze,

– kako biti prijazen in kako sodelovati v skupini,

– kako uporabljati umirjen način govora za izražanje čustev in idej.

 

Dolgoročno program vpliva na boljšo zmožnost čustvene regulacije, zmanjšuje vedenjsko problematiko,  preprečuje hujše vedenjske motnje pri otrocih z več tveganji, krepi trdnejše odnose v družini in večjo povezanost med družinskimi člani ter izboljšuje samopodobo vseh družinskih članov.

 

 

Dinino pismo staršem 

 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na: dasa.cvjeticanin@malaulica.si.

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju programov lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: