Dino šola

Dino šola je program, namenjen majhni skupini otrok (6) v starosti 4-8 let. Temelji na prosti in vodeni igri, krepitvi čustvenega, socialnega in kognitivnega razvoja otrok ter preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav otrok. Z uporabo lutk moderatorka skrbi za bolj sproščeno in odprto komunikacijo ter lažje vživljanje v probleme drugih.

Dino šola je eden izmed programov v sklopu Neverjetna leta, namenjen majhni skupini otrok (6) v starosti 4-8 let, šola traja 18-20 tednov. Program je tako kot Treningi starševstva visoko strukturiran in temelji na prosti in vodeni igri, krepitvi čustvenega, socialnega in kognitivnega razvoja otrok ter preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav otrok. Z uporabo lutk moderatorka implementira vsebine v pogovor in skrbi za bolj sproščeno in odprto komunikacijo ter lažje vživljanje v probleme drugih. Program krepi občutek empatije, prepoznavanje lastnih čustev in čustev drugih ter (primerne) načine izkazovanja in obvladovanja čustev.

Otroci se v Dino šoli učijo:

Dolgoročno program vpliva na boljšo zmožnost čustvene regulacije, zmanjšuje vedenjsko problematiko, preprečuje hujše vedenjske motnje pri otrocih z več tveganji, krepi trdnejše odnose v družini in večjo povezanost med družinskimi člani ter izboljšuje samopodobo vseh družinskih članov.

»Najbolj neprecenljiva izkušnja mi je bila ta, da sem lahko z lutkami predstavila in pokrila različna vzgojna področja, ki so mi pripomogla k izboljšanju odnosov v razredu. Lutke so mi pomagale pri predstavitvi različnih čustev in pri reševanju problemov. Odlična so za kasnejši priklic informacij pri otrocih (kadar smo se srečali s problemom, smo izhajali iz tega, kaj nas je lutka Dina naučila).«

Tina Pleško, izvajalka programa VRU in Dino šole, Ljubljana

»Eden najpomembnejših vidikov tega izobraževanja je podpora, ki jo občutiš v skupini. Z druženjem, diskusijami, teoretičnim ozadjem in praktičnimi nasveti sem se opolnomočila in počutila bolj samozavestno v razredu. Odnos z učenci se je izboljšal in lažje jih je motivirati. Postaneš pozoren na majhne stvari, deluješ preventivno in hkrati gradiš otrokovo samozavest, kar se zelo hitro opazi.«

Katarina Zagoršak, OŠ Martina Krpana, Ljubljana

Osrednjeslovenska regija

Ljubljana

Prijavite se v Dino šolo

  Podatki staršev oz. skrbnikov

  Ime in priimek:

  Naslov prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj):

  Telefonska številka:

  E-pošta:

  Podatki o otroku

  Ime in priimek otroka:

  Rojstni datum otroka:

  Stanujoč: