PROGRAMI

PROGRAMI ZA STARŠE, UČITELJE IN OTROKE

Seznam programov

Treningi za starše otrok starih od 3 do 8 let
Treningi za starše otrok starih od 8 do 12 let
Vodenje razreda za učitelje
Dino šola
Center za dokazano učinkovite programe zgodnjih intervenc za duševno zdravje otrok

Vedenjske težave

Vedenjske motnje spadajo med najpogostejše težave otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja.

 

Pri predšolskih otrocih se največkrat kažejo kot nevodljivost, agresivnost, izbruhi jeze, kljubovalnost, v šolski dobi se temu vedenju pridružijo prestopanje dogovorjenih okvirov vedenja v razredu, težave v odnosu do avtoritet in vrstniško nasilje, v obdobju mladostništva pa kot vse resnejše kršitve družbenih norm in zakonov (kraje, zloraba alkohola, drog), vse do antisocialnega vedenja, izpada iz šole in vključevanja v prestopniške vrstniške skupine. Vedenjske težave v otroštvu pogosto vztrajajo v odraslost in zvišujejo tveganja za razvoj drugih duševnih motenj.

Učinkovitost programov Neverjetna leta pri preprečevanju vedenjskih težav

Raziskave potrjujejo, da je vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče preprečevati. Program Neverjetna leta je eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih. Raziskave kažejo, da so ti programi učinkoviti pri krepitvi veščin starševstva in vzgojnih veščin učiteljev, otrokove socialne in čustvene kompetentnosti, uravnavanju čustev, pripravljenosti na šolo in zmanjševanju vedenjske problematike. Vse to lahko pomeni tudi bolj prijetno družinsko življenje. Dokazano je, da programi izboljšujejo vedenje tudi do 80% otrok, katerih starši in učitelji so vključeni v program.

 

Otroci, ki niso deležni obravnave in pri katerih se vedenjske težave stopnjujejo, so kot odrasli izpostavljeni večjemu tveganju za nezaposlenost, težave v duševnem zdravju, odvisnosti, prezgodnje starševstvo, prestopništvo, zaporne kazni, nasilje v družini in krajšo življenjsko dobo.

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju programov lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: