Programi

Neverjetna leta so serija medsebojno povezanih, na dokazih temelječih, programov za starše, otroke in učitelje, z namenom preprečevanja in zgodnje obravnave vedenjskih težav otrok.

Med vsemi tovrstnimi programi imajo največ neodvisnih dokazov o njihovi učinkovitosti in so podprti z več kot 30 let raziskav.