Usposabljanje za voditelje skupin staršev

Ljubljana, 26. do 28. september 2018

Od 26. do 28. septembra 2018 je v prostorih Art Centra, na Komenskega 9, v Ljubljani potekalo nadaljevanje Osnovnega usposabljanja Neverjetna leta za voditelje skupin staršev otrok 3 – 8 let, ki ga je vodila Kimberlee Shoecraft.
Izobraževanje je bilo v celoti zelo izkustveno zastavljeno. V četrtek je 24 udeležencev preko raznih iger vlog, možganskih neviht in diskusij pridobilo veščine, kako pripraviti in izvesti srečanja s starši določenih starostnih skupin otrok.

V petek pa je potekalo še dodatno usposabljanje za voditelje skupin staršev šoloobveznih otrok (8-12 let), katerega so se udeležili že usposobljeni voditelji treningov starševstva za starše otrok, starih od 3– 8 let.
Vzdušje je bilo ves čas izobraževanja zelo prijetno in sproščeno. Vodja izobraževanja je udeležence pritegnila s podajanjem vsebin na svojevrsten in zanimiv način, s sprotno interakcijo in z vzpodbudami k povratnim informacijam.