Uspešno izpeljana zaključna projektna konferenca programa Neverjetna leta

Ljubljana, 25.10.2019

V petek, 25. 10. 2019, je v prostorih Art centra na Komenskega 9 v Ljubljani potekala zaključna projektna konferenca programa Neverjetna leta.

Na konferenci sta dr. Mojca Marc in dr. Nina Ponikvar predstavili Analizo stroškov in koristi programa starševstva Neverjetna leta. Za sodelovanje pri izvedbi konference se zahvaljujemo tudi generalni direktorici Direktorata za javno zdravje Mojci Gobec in dr. Jožici Maučec Zakotnik, ki je spregovorila o programih starševstva s stališča ciljev Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Prav tako pa se zahvaljujemo tudi Janji Batič, Denisu Mušiču, Nadji Prevolnik – vsi izvajalci treningov starševstva – ki so predstavili izsledke, strukturo in implementacijo programa Neverjetna leta. Ob koncu dogodka sta Mihaela Kovačič, šolska svetovalna delavka OŠ Kolezija in mag. Đulijana Juričič, ravnateljica OŠ Trnovo, spregovorili zbrani publiki, kaj programi Neverjetna leta prinašajo šolam.

Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem udeležencem konference, kot tudi vsem tistim, ki so v tem obdobju mnoge starše naučili novih starševskih veščin in jim na novo osvetlili pomen odnosov z njihovimi otroki.