Novinarska konferenca ob pridobitvi finančne podpore Ministrstva za zdravje RS

Javnosti smo predstavili program Neverjetna leta, načrte za njegovo izvajanje v času finančne podpore Ministrstva za zdravje RS ter vizijo njegove nadaljnje implementacije v slovenski prostor

Novinarska konferenca ob pridobitvi finančne podpore Ministrstva za zdravje RS

V torek, 9. 1. 2018, je v prostorih Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani potekala novinarska konferenca ob uvrstitvi programa Neverjetna leta med programe krepitve duševnega zdravja, ki jih sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

 

Na konferenci so dr. Agata Zupančič z Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje RS, dr. Marija Anderluh, strokovna vodja programa Neverjetna leta, in Eva Strmljan Kreslin, direktorica Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani, kot prijavitelja programa na razpis za sofinanciranje, predstavile program Neverjetna leta, načrte za njegovo izvajanje v času finančne podpore Ministrstva za zdravje RS ter vizijo njegove nadaljnje implementacije v slovenski prostor.

 

Dr. Anderluhova je poudarila, da je vlaganje v duševno zdravje otrok najboljša investicija za družbo. Nedavno objavljena znanstvena raziskava, opravljena na Novi Zelandiji, je namreč pokazala, da le majhen odstotek otrok, pri katerih so v zgodnjem otroštvu prisotni dejavniki tveganja, kot so odraščanje v socialno depriviligiranem okolju, intelektualna šibkost, slaba čustvena samoregulacija in izkušnja slabega ravnanja, v odraslosti predstavlja velik delež finančnega bremena družbe na različnih področjih. Poudarila je tudi, da je možno s pomočjo programov, kot je program Neverjetna leta, tovrsten razvoj dogodkov učinkovito preprečevati. Po vključitvi v program Neverjetna leta se namreč razmere v družini zaradi pridobljenih starševskih kompetenc v pomembnem odstotku izboljšajo, izboljšajo se tudi učni dosežki otrok, zmanjšajo pa se njihove vedenjske težave in celo znaki depresivnosti pri starših.

 

Eva Strmljan Kreslin je povedala, da se programi za starše in otroke Neverjetna leta s finančno podporo ministrstva za zdravje v vrednosti skoraj 330.000 EUR izvajajo v devetih partnerskih organizacijah, med katerimi so Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani, Služba za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Vrtec Velenje, centri za socialno delo Ajdovščina, Radovljica in Ravne na Koroškem ter zdravstvena domova v Novi Gorici in Celju. Dodala je, da bo v času od januarja 2017 do novembra 2019 s pomočjo finančne podpore omenjenega ministrstva organiziranih 27 skupin treningov za starše Neverjetna leta in 2 skupini programa za otroke, imenovanega Dino šola. S tem bo predvidoma doseženih okoli 300 staršev in do 600 otrok.

 

Dr. Zupančičeva je ob tem dejala, da si na ministrstvu želijo, da bi bila priložnost za udeležbo v takšnem programu na voljo vsakemu staršu ter da si po izteku triletnega financiranja želijo, da bi se program nadaljeval kot projektno delo ali pa da bi zanj našli možnost sistemskega financiranja.

Uspešno izpeljana zaključna projektna konferenca programa Neverjetna leta

V petek, 25. 10. 2019, je v prostorih Art centra na Komenskega 9 v Ljubljani potekala zaključna projektna konferenca programa Neverjetna leta. Na konferenci sta dr. Mojca Marc in dr. Nina Ponikvar predstavili Analizo stroškov in koristi programa starševstva Neverjetna leta.  Za sodelovanje pri izvedbi konference se zahvaljujemo tudi generalni direktorici Direktorata za javno zdravje Mojci Gobec in dr. ...

Read More

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: