Projektni sestanek

Programski partnerji smo se pripravljali na oddajo finančnega poročila

Projektni sestanek ob pripravi finančnega poročila

V sredo, 31. 1. 2018, smo se v prostorih Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani na projektnem sestanku srečali predstavniki vseh partnerskih organizacij, ki v času sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje izvajamo program Neverjetna leta. Skupaj smo pregledali  dosedanje delo in se posvetovali glede priprave finančnega poročila.

 

IMG_7808 (1)

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: