Tina Pleško, OŠ Kolezija, Ljubljana

»Največja prednost pri programu Neverjetnih let se mi zdi to, da se posveti gradnji pozitivnih odnosov z učenci in starši. To se mi zdi ključ do uspeha. Velikokrat pozabljamo ali pa se ne zavedamo, kako veliko lahko naredimo s pozitivno klimo v odnosih, pa če gre le za majhno pohvalo, ki lahko učencu pomeni veliko […]

»Največja prednost pri programu Neverjetnih let se mi zdi to, da se posveti gradnji pozitivnih odnosov z učenci in starši. To se mi zdi ključ do uspeha. Velikokrat pozabljamo ali pa se ne zavedamo, kako veliko lahko naredimo s pozitivno klimo v odnosih, pa če gre le za majhno pohvalo, ki lahko učencu pomeni veliko več, kot si to sami predstavljamo. Konstruktivistični pristop omogoča različne diskusije in izmenjavo mnenj. Vsak učitelj pripomore s svojimi znanji in izkušnjami in ta izkušnja nam daje največjo vrednost naših srečanj. Kot bi imeli 15 učiteljev pomočnikov, ki nam pomagajo pri našem delu. Prednost vidim tudi v tem, da so v programu vključeni učitelji različnih šol.

Presenetila me je tudi informacija, da so pristopi, ki se jih naučimo, primerni tudi za starejše učence, da učinkujejo tudi pri 13., 14. letnikih. Program pokaže, kako lahko z malenkostmi prispevamo k pozitivni klimi v razredu. Najbolj neprecenljiva izkušnja mi je bila ta, da sem lahko z lutkami predstavila in pokrila različna vzgojna področja, ki so mi pripomogla k izboljšanju odnosov v razredu. Lutke so mi pomagale pri predstavitvi različnih čustev in pri reševanju problemov. Odlična so za kasnejši priklic informacij pri otrocih (kadar smo se srečali s problemom, smo izhajali iz tega, kaj nas je lutka Dina naučila).«