Deja Božič in Blaž Dolinšek, OŠ Šalek, Velenje

»Voditelja sva se v prvo delavnico podala z nekoliko mešanimi občutki, saj nisva vedela, kakšne bodo reakcije učiteljev, koliko so pripravljeni aktivno sodelovati in biti zgovorni med nepoznanimi ljudmi. Izkazalo se je, da so bili najini strahovi povsem odveč. Učitelji so motivirani za vsebine, ki so življenjske, jim pomagajo pri vsakdanjem delu s težavnimi učenci. […]

»Voditelja sva se v prvo delavnico podala z nekoliko mešanimi občutki, saj nisva vedela, kakšne bodo reakcije učiteljev, koliko so pripravljeni aktivno sodelovati in biti zgovorni med nepoznanimi ljudmi. Izkazalo se je, da so bili najini strahovi povsem odveč. Učitelji so motivirani za vsebine, ki so življenjske, jim pomagajo pri vsakdanjem delu s težavnimi učenci. Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju. Najpomembnejše ugotovitve udeležencev so bile, da se vsi učitelji srečujemo s podobnimi dilemami, da pri tem nismo sami. Veliko so jim pomenile tudi izkušnje iz prakse, ki so jih podelili v diskusijah. Vsi so aktivno sodelovali pri iskanju rešitev in novih idej. Udeleženci pravijo, da se veselijo naslednjih srečanj.«