PRIJAVA ZA UČITELJE

PRIJAVA ZA UČITELJE, VZGOJITELJE IN DRUGE STROKOVNE DELAVCE

Prijava za učitelje

Vključitev nove šole ali vrtca v program je možna le v primeru popolne podpore ravnatelja pri sodelovanju ter ob izpolnjenih sledečih pogojih: ali se hkrati prijavijo v program vsaj 3 učitelji, vzgojitelji ali svetovalni delavci iz iste ustanove, ali pa so že bili v program vključeni vsaj 3 učitelji, vzgojitelji ali svetovalni delavci iz vaše ustanove.Prijavnica

Naziv šole ali vrtca:

Ime in priimek ravnatelja:

Ime, priimek, delovno mesto učitelja, vzgojitelja ali svetovalnega delavca iz vaše ustanove (npr. 1.r., vzgojitelj 4-5 let, ŠSS, DSP), elektronski naslov in telefonska številka strokovnih delavcev, ki se prijavljajo v program, vsako osebo vpišite v novo vrstico:

Telefonska številka kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Kje ste izvedeli za izobraževanje Vodenje razreda za učitelje?

Zakaj ste se odločili za sodelovanje?

Želite sporočiti še kaj:

Skupine bodo z namenom zagotavljanja čim višje kakovosti njihovega izvajanja posnete z video kamero. Posnetki bodo uporabljeni izključno v procesih supervizije. Uporaba posnetkov v kakršenkoli drug namen bo mogoča le ob pridobitvi predhodnega pisnega dovoljenja vseh udeležencev. Vsi osebni podatki, zbrani v poteku programa, bodo shranjeni pod identifikacijsko številko brez imena udeležencev in bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Z navedenim sem seznanjen/a in s tem soglašam.

Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: