Za branje in poslušanje: 

PROGRAMI ZA STARŠE, UČITELJE IN OTROKE

VEDENJSKE MOTNJE JE V ODRAŠČANJU MOGOČE PREPREČEVATI

VEDENJSKE MOTNJE

Vedenjske motnje spadajo med najpogostejše težave otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja. Vodijo lahko v veliko obremenitev tako družinskega življenja kot šolskega okolja in predstavljajo oviro za otrokov nadaljnji zdrav psihosocialni razvoj.
Raziskave potrjujejo, da je vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče preprečevati in zmanjševati. Treningi starševstva Neverjetna leta so eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih.

PROGRAM STARŠEVSTVA

Program treningov starševstva Neverjetna leta na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

PROGRAM VODENJA RAZREDA ZA UČITELJE

Program vodenja razreda za učitelje poučuje kako z uporabo učinkovitih veščin krepiti otrokovo pripravljenost na šolo, vztrajnost pri delu, motivacijo, vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja, čustveno samouravnavanje otrok in zmanjševanje medvrstniškega nasilja.

Več o programih Incredible Years: incredible-years.com

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Varnostna zanka:

VIDEO PREDSTAVITEV

IZJAVE STARŠEV

Udeleženka starševskega programa Neverjetna leta

»Sodelovanje pri Neverjetnih letih je najboljša naložba, kar sem jih lahko dobila in sem vam vsem skupaj izredno hvaležna, da ste nas izbrali. Omogoča mi globoke uvide vase, v partnerski odnos in v otroka.
Po pravici povedano, mi je končno uspelo najti stik s otrokom, saj sem ga ves ta čas iskala, tisti pristen materinski stik, da razumeš otroka, ga sprejemaš takega kot je in da mu znaš pokazati, da ima ves čas možnost izbire in učenja.
Vesela sem, da ga lahko podpiram na tej njegovi poti in mu stojim ob strani, tudi kadar občuti žalost, bolečino, nesprejetnost s strani prijateljev in vsa preostala čustva in stanja, ki jih komaj spoznava.«

Vtisi mamice po zaključku treningov starševstva

»Program Neverjetna leta je celovit, pozitivno usmerjen in fleksibilen.
Za razliko od raznih člankov ali predavanj, ki osvetlijo le en vidik vzgoje in mi zato niso pomagali veliko, program Neverjetna leta predstavlja celovit sistem, kjer so posamezni vidiki povezani v zaključeno celoto, tako da vsako posamezno vprašanje, ki ga imam pri vzgoji, lahko umestim v celovito sliko.
Program je pozitivno naravnan, ponuja orodja, ki so prijazna in učinkovita, za razliko od pristopov, ki usmerjajo otrokovo vedenje po principu nagrada ali kazen. Program ponuja številna orodja in pristope, tako da starš lahko izbere tistega, ki najbolj ustreza tako otroku kot staršu.
Velika sprememba, ki jo je program doma povzročil, je da ne zakričim več. Prej sem večkrat povzdignila glas; ko sem trikrat rekla, pa ni zaleglo, se je zdelo, da je edini način, da bom v četrto bolj uspešna, da zakričim Ali pa sem zakričala preprosto iz občutka nemoči. Zdaj tega ni več, Imam orodja, ki so prijazna, umirjena ter učinkovita. Tudi občutka nemoči ni več.
Znanje, ki sem ga pridobila na programu, mi je dalo moč, da se vedno, v vsakem trenutku postavim na stran svojega otroka in postavim zase. Če obnašanje tvojega otroka kakorkoli odstopa od povprečja, se namreč hitro najde kdo med sorodniki, sosedi, naključnimi mimoidočimi ... ki vse ve in ti soli pamet. Včasih je bilo take komentarje težko zdržati in hočeš nočeš so hitro zbudili dvome ali delam prav. Zdaj dvomov ni in komentatorje z lahkoto ignoriram ali utišam.«

PETRA, mamica petletnih dvojčkov

»Velik izziv je imeti enako stara otroka, dečka in deklico. Kako uveljaviti rutino, postaviti meje, pravila, kako se odzvati, ko ima otrok napad trme? Najbolj pomembno, kar sem se do zdaj naučila, je, da si moraš za otroka vzeti čas. Prej sem imela pred očmi, kaj vse v gospodinjstvu še moram postoriti, namesto da bi otroku res namenila pozornost. Toda znanje, ki ga dobim tu, pride v podzavest.«

VTISI STARŠEV Z DELAVNIC

»Tu smo starši iz različnih okolij, različno izobraženi, ampak na koncu ugotoviš, da imamo vsi enake težave. In da pri tem nismo sami. To mi veliko pomeni, zato si rade volje vzamem dve uri na teden, da pridem sem.«

Voditeljici delavnic NADJA PREVOLNIK in TANJA JAZBEC

Nadja Prevolnik: »Že na prvem srečanju je nekdo dejal, da bosta tako z ženo vsaj dve urici preživela skupaj, kakovostno. Brez otrok. Poleg tega je potem doma lažje postavljati pravila, vzgajati, saj oba vesta, za kaj gre.« Temu pritrjuje tudi druga voditeljica, Tanja Jazbec: »Zaželeno je, da sodelujeta oba, saj je potem možnost, da se bodo stvari izboljšale, večja.«

Starša SIMONA in MATJAŽ

»Ko sva prišla v skupino, sem ugotovil, da je to srečevanje odlično: izmenjujemo si ideje, ki jih doma preizkusimo – in res je bolje.« Simona doda, da se je izboljšal tudi njun odnos: »Po treningih se zorni kot poenoti, ker poslušava iste stvari. Pogosto sem govorila, kako mora biti, spraševala, zakaj česa

SIMONA, o pohvalah

»Lahko mu rečem: Super si, ker tako umirjeno ješ ali ker lepo ješ. Hvala, ker si pomagal pospraviti mizo, zato smo hitreje končali in zdaj imam deset minut časa, samo zate.«

IZRAZITE PODPORO

IZRAZITE SVOJO E-PODPORO PROGRAMU.

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju programov lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Varnostna zanka:

IZKUŠNJE IZVAJALCEV PROGRAMA VODENJE RAZREDA ZA UČITELJE

Deja Božič in Blaž Dolinšek, OŠ Šalek, Velenje

»Voditelja sva se v prvo delavnico podala z nekoliko mešanimi občutki, saj nisva vedela, kakšne bodo reakcije učiteljev, koliko so pripravljeni aktivno sodelovati in biti zgovorni med nepoznanimi ljudmi. Izkazalo se je, da so bili najini strahovi povsem odveč. Učitelji so motivirani za vsebine, ki so življenjske, jim pomagajo pri vsakdanjem delu s težavnimi učenci. Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju. Najpomembnejše ugotovitve udeležencev so bile, da se vsi učitelji srečujemo s podobnimi dilemami, da pri tem nismo sami. Veliko so jim pomenile tudi izkušnje iz prakse, ki so jih podelili v diskusijah. Vsi so aktivno sodelovali pri iskanju rešitev in novih idej. Udeleženci pravijo, da se veselijo naslednjih srečanj.«

Katarina Zagoršak, OŠ Martina Krpana, Ljubljana

»Eden najpomembnejših vidikov tega izobraževanja je podpora, ki jo občutiš v skupini. Z druženjem, diskusijami, teoretičnim ozadjem in praktičnimi nasveti sem se opolnomočila in počutila bolj samozavestno v razredu. Odnos z učenci se je izboljšal in lažje jih je motivirati. Postaneš pozoren na majhne stvari, deluješ preventivno in hkrati gradiš otrokovo samozavest, kar se zelo hitro opazi.«

Sonja Stepančič, OŠ Trnovo, Ljubljana

»Program prinaša izdelan sistem, ki ga lahko učitelj pod mentorstvom voditeljev ter ob podpori skupine zelo učinkovito vnese v lastno prakso. V razredu sem uvajala nekatere izmed principov, ki jih prinaša program, zlasti tiste, ki so opisani v spodnjem delu piramide - metode za razvijanje pozitivnih odnosov med učiteljem in učenci ter med učenci samimi ter načrtne pohvale oz. pozitivne povratne informacije.«

Maja Lapornik, OŠ Anton Aškerc, Rimske Toplice

»Program te pripelje do tega, da v razredu bolj uživaš, vidiš več lepega in to nagradiš. Z učenci se bolj povežeš, saj jih preko programa lažje pripraviš do tega, da ti sledijo oz. da si tega celo želijo. V razredu imaš manj konfliktov, manj se jeziš in zagotovo kažeš učencem svojo boljšo plat.«

Maja Keše, OŠ Anton Aškerca, Rimske Toplice

»Pohvale in male, skromne nagrade, ki sem jih vpeljala v delo v razredu, so prinesle povsem drugačno klimo in odnose v šolski prostor. V prvi vrsti sem začela verjeti, da učenci res radi prihajajo k pouku, da jim ni težko opraviti naloge in tudi pri učencih s težavami sem začela opažati, da so dobili več volje za delo in da jim je, ker sem verjela v njih in sem jim to s pohvalami tudi povedala, začelo uspevati. Kot učiteljici se mi zdi zelo pomembno, da mi novi načini, ki jih program ponuja, ne nalagajo dodatnega dela, so le premik miselnosti v moji glavi. Pozitivno reševanje težav mi kot učiteljici pomeni tudi manjšo izčrpanost in veliko večje zadovoljstvo pri delu z učenci. Ta program nam omogoča, da lahko kljub zahtevam, kaj vse moramo učence naučiti, z njimi vzpostavljamo tudi topel človeški odnos.«

Tina Pleško, OŠ Kolezija, Ljubljana

»Največja prednost pri programu Neverjetnih let se mi zdi to, da se posveti gradnji pozitivnih odnosov z učenci in starši. To se mi zdi ključ do uspeha. Velikokrat pozabljamo ali pa se ne zavedamo, kako veliko lahko naredimo s pozitivno klimo v odnosih, pa če gre le za majhno pohvalo, ki lahko učencu pomeni veliko več, kot si to sami predstavljamo. Konstruktivistični pristop omogoča različne diskusije in izmenjavo mnenj. Vsak učitelj pripomore s svojimi znanji in izkušnjami in ta izkušnja nam daje največjo vrednost naših srečanj. Kot bi imeli 15 učiteljev pomočnikov, ki nam pomagajo pri našem delu. Prednost vidim tudi v tem, da so v programu vključeni učitelji različnih šol.
Presenetila me je tudi informacija, da so pristopi, ki se jih naučimo, primerni tudi za starejše učence, da učinkujejo tudi pri 13., 14. letnikih. Program pokaže, kako lahko z malenkostmi prispevamo k pozitivni klimi v razredu. Najbolj neprecenljiva izkušnja mi je bila ta, da sem lahko z lutkami predstavila in pokrila različna vzgojna področja, ki so mi pripomogla k izboljšanju odnosov v razredu. Lutke so mi pomagale pri predstavitvi različnih čustev in pri reševanju problemov. Odlična so za kasnejši priklic informacij pri otrocih (kadar smo se srečali s problemom, smo izhajali iz tega, kaj nas je lutka Dina naučila).«

Tajana Brajović Palamar, Šolska svetovalna služba, OŠ Tabor, Logatec

»Izvrstno se mi zdi, da je program stopenjski in da temelji na vzpostavljanju odnosa, pohvali, krepitvi želenih vedenj pri otrocih. Program nam ponudi preobrat od grajanja, kaznovanja, negodovanja, zasmehovanja, podcenjevanja, ustrahovanja, ki jih pogosto učitelji na šolah uporabljajo v namene doseganja želenih izidov, k prosocialnim tehnikam vedenja, k vzpostavljanju dobrega odnosa z učenci, k upoštevanju svoje in njihove individualnosti. Vse na preverjen, razumljiv in izvedljiv način.«

30 LET RAZISKAV

Neverjetna leta je serija povezanih, z dokazi utemeljenih programov
za starše, otroke in učitelje, ki so podprti z več kot 30 let raziskav.

NOVICE

SLEDITE NAŠIM NOVICAM IN OBVESTILOM

Uspešno izpeljana zaključna projektna konferenca programa Neverjetna leta

V petek, 25. 10. 2019, je v prostorih Art centra na Komenskega 9 v Ljubljani potekala zaključna projektna konferenca programa Neverjetna leta. Na konferenci sta dr. Mojca Marc in dr. Nina Ponikvar predstavili Analizo stroškov in koristi programa starševstva Neverjetna leta.  Za sodelovanje pri izvedbi konference se zahvaljujemo tudi generalni direktorici Direktorata za javno zdravje Mojci Gobec in dr. ...

Read More

Projektna konferenca programa Neverjetna leta

V petek, 25. oktobra 2019, bo v prostorih Art Centra v Ljubljani organizirana projektna konferenca programa Neverjetna leta. Na projektni konferenci bodo predstavljeni rezultati projekta v obdobju 2017 – 2019, izkušnja 5-letnega izvajanja programov starševstva v ZD Celje in Analiza stroškov in koristi programa Neverjetna leta, ki sta jo izdelali prof. Mojca Marc in prof. Nina Ponikvar ...

Read More

Usposabljanje za voditelje skupin staršev

V prostorih ART Centra v Ljubljani so konec septembra potekala nova izobraževanja programa Neverjetna leta za voditelje skupin staršev različno starih otrok. V prijetnem vzdušju in sproščenih učnih pristopih je svoje znanje o programu prejelo 24 udeležencev iz različnih zdravstvenih domov in ustanov po Sloveniji.

Read More

Uspešno izpeljan Simpozij o programu Neverjetna leta v šolah

V sredo, 6. 6. 2018 je v Atriju ZRC SAZU na Novem trgu 3 v Ljubljani potekal mednarodni simpozij o programu Neverjetna leta v šolah. Ob tem se za podporo zahvaljujemo mednarodnim partnerjem z Norveške, Finske, Velike Britanije, Estonije in Češke. Marija Anderluh je s svojimi uvodnimi pozdravi nagovorila publiko in otvorila Simpozij. Posebej se zahvaljujemo Siri Gammelsaeter, Bjorn Brunborgu, Sue Evans, Metki Kuhar ter Anici Mikuš Kos za sodelovanje in zanimive prispevke. Nenazadnje se zahvaljujemo tudi vsem udeležencem za izkazano zanimanje za program Neverjetna leta v šolah.

Read More

Simpozij o programu Neverjetna leta v šolah

V sredo, 6. 6. 2018, bo v Atriju ZRC SAZU na Novem trgu 3 v Ljubljani v popoldanskem času potekal mednarodni Simpozij o programu Neverjetna leta v šolah.

Read More

Uspešno izpeljana projektna konferenca programa Neverjetna leta

V petek, 16. 3. 2018, je v prostorih Art centra na Komenskega 9 v Ljubljani potekala projektna konferenca programa Neverjetna leta. Ob tem se za podporo zahvaljujemo našim častnim gostjam - varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer, ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc in ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anji Kopač Mrak, ki so s svojimi pozdravnimi nagovori otvorile konferenco, zahvaljujemo se tudi vsem sodelujočim za njihove zanimive prispevke in nenazadnje tudi vsem udeležencem za izkazano zanimanje za program Neverjetna leta in za soustvarjanje prijetnega vzdušja.

Read More

Projektna konferenca programa Neverjetna leta

V petek, 16. 3. 2018, bo v prostorih Art centra na Komenskega 9 v Ljubljani organizirana projektna konferenca programa Neverjetna leta. Konferenco, namenjeno strokovni javnosti, bodo s pozdravnimi nagovori otvorile ministrica za zdravje gospa Milojka Kolar Celarc, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospa dr. Anja Kopač Mrak in varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer.

Read More

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: