TRENINGI STARŠEVSTVA

OSVOJI VEŠČINE POZITIVNEGA STARŠEVSTVA

O treningih starševstva

Treningi starševstva Neverjetna leta so namenjeni staršem otrok od 3. do 8. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok.

 

Treningi na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, izboljšuje učne dosežke ter omogoča varnejše in bolj zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

 

V programu treningov starševstva se starši srečujejo v skupini z dvema usposobljenima moderatorjema. V skupini imajo priložnost, da v prijetnem, sodelovalnem vzdušju razvijajo nove strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok. Delo v skupini vključuje postavljanje individualnih ciljev, igre vlog, samorefleksijo, povratne informacije s strani moderatorjev in domače aktivnosti. Moderatorja predvajata učne posnetke, ki spodbujajo razpravo v skupini, izmenjavo idej in reševanje problemov. Starši na vsakem srečanju dobijo povzetek obravnavane teme, navodila za aktivnosti, ki jih vadijo doma z otrokom, in kratke zapiske z najpomembnejšimi točkami.

 

Treningi starševstva potekajo v skupini desetih staršev enkrat tedensko po dve uri, 12-16 srečanj in so za starše brezplačni.

 

“Končno sva videla, da nimava samo midva težav, imeli so jih tudi vsi ostali straši na delavnicah in naši otroci so si bili tako podobni.” (vtisi staršev iz delavnic)

 

“Počasi začneš opažati spremembe pri otroku in si misliš, ne vem zakaj deluje, ampak deluje.” (vtisi staršev iz delavnic)

Vedenjske težave

Vedenjske motnje spadajo med najpogostejše težave otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja.

 

Pri predšolskih otrocih se največkrat kažejo kot nevodljivost, agresivnost, izbruhi jeze, kljubovalnost, v šolski dobi se temu vedenju pridružijo prestopanje dogovorjenih okvirov vedenja v razredu, težave v odnosu do avtoritet in vrstniško nasilje, v obdobju mladostništva pa kot vse resnejše kršitve družbenih norm in zakonov (kraje, zloraba alkohola, drog), vse do antisocialnega vedenja, izpada iz šole in vključevanja v prestopniške vrstniške skupine. Vedenjske težave v otroštvu pogosto vztrajajo v odraslost in zvišujejo tveganja za razvoj drugih duševnih motenj.

Učinkovitost programov Neverjetna leta pri preprečevanju vedenjskih težav

Raziskave potrjujejo, da je vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče preprečevati. Program Neverjetna leta je eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih. Raziskave kažejo, da so ti programi učinkoviti pri krepitvi veščin starševstva in vzgojnih veščin učiteljev, otrokove socialne in čustvene kompetentnosti, uravnavanju čustev, pripravljenosti na šolo in zmanjševanju vedenjske problematike. Vse to lahko pomeni tudi bolj prijetno družinsko življenje. Dokazano je, da programi izboljšujejo vedenje tudi do 80% otrok, katerih starši in učitelji so vključeni v program.

 

Otroci, ki niso deležni obravnave in pri katerih se vedenjske težave stopnjujejo, so kot odrasli izpostavljeni večjemu tveganju za nezaposlenost, težave v duševnem zdravju, odvisnosti, prezgodnje starševstvo, prestopništvo, zaporne kazni, nasilje v družini in krajšo življenjsko dobo.

POŠLJI VPRAŠANJE

Izberite enoto:
Prepiši varnostne znake: captcha

E-PODPORA

Svojo podporo uvajanju brezplačnih treningov starševstva lahko izrazite tako, da označite, katerega od dokazano učinkovitih programov za starše in učitelje bi želeli imeti na voljo v Sloveniji.

 
Prepiši varnostne znake: captcha

O PROJEKTU

Pilotski projekt, s katerim v Sloveniji uvajamo prvi dokazano učinkovit program, v svetu znan z imenom Neverjetna leta, za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji je projekt poimenovan “Neverjetna leta – Duševno zdravje za vsakega otroka” in bo potekal s sredstvi Norveških finančnih mehanizmov.

         

PODPORA

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno UKC Ljubljana in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.

GALERIJA

KONTAKT