TITLE

DESCRIPTION

Prijava za starše 3-8

Za prijavo v program Neverjetna leta za starše otrok, starih od 3 do 8 let, izpolnite in nam oddajte prijavnico spodaj.Prijavnica

Ime in priimek:

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj):

Telefonska številka:

E-pošta:

Rojstni datum in starost otroka (zaradi katerega se prijavljate):

Starost ostalih otrok v družini:

Ste bili morda zaradi katerega od otrok že v stiku s strokovnimi službami na področju duševnega zdravja? S katerimi?

Kje ste izvedeli za treninge starševstva?

Bosta trening starševstva obiskovala oba starša (izberite eno izmed možnosti)?Kratek opis problematike oziroma razlog za vključitev v skupino:

Program bi rajši obiskoval/-a v:

Varstvo za otroka/-e med obiskovanjem skupine (izberite eno izmed možnosti):Izberite enoto:

Skupine bodo z namenom zagotavljanja čim višje kakovosti njihovega izvajanja posnete z video kamero. Posnetki bodo uporabljeni izključno v procesih supervizije. Uporaba posnetkov v kakršenkoli drug namen bo mogoča le ob pridobitvi predhodnega pisnega dovoljenja vseh udeležencev. Vsi osebni podatki, zbrani v poteku programa, bodo shranjeni pod identifikacijsko številko brez imena udeležencev in bodo obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Z navedenim sem seznanjen/-a in s tem soglašam.

Varnostna zanka:

PROGRAM

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.

V Sloveniji se je od marca 2015 do oktobra 2016 izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma, od leta 2017 ga finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS, od leta 2018 pa projekt sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.         

SPLETNA STRAN

Finančni mehanizem
www.norwaygrants.org

Program
www.norwaygrants.si

Nosilec programa
www.svrk.gov.si

Spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma.

Vsebina spletne strani ne odraža stališč finančnih podpornikov programa Neverjetna leta, za njeno vsebino so odgovorne izključno organizacije, ki program izvajajo.

GALERIJA

KONTAKT
Varnostna zanka: